Garanti Edilen İçerik (%w/w)
Suda Çözünür Bakır (Cu) 5%

Açıklama

Bitki Uygulama Dönemi YAPRAKTAN SULAMA
(100 L su)
Topraktan
Uygulama
Sera, Örtü Altı ve Açık Tarla Sebzeleri Fide toprağa tutunduktan sonra 2-3 uygulama 150-200 ml ( 172-230 g) 0,5-1 L (0,575-1,15 kg)
Yumrulu Bitkiler İlk çıkış dönemi, ilk sudan önce, çiçeklenme başında ve çiçeklenme sonrası dönemlerde 150-200 ml ( 172-230 g) 1 L (1,15 kg)
Mısır, Ayçiçeği Bitki 10-15 cm boylandığında ve gelişim dönemi boyunca 2-3 uygulama 150-200 ml ( 172-230 g) 1 L (1,15 kg)
Pamuk 8-10 yapraklı dönem, taraklanma öncesi, ilk koza dönemlerinde 150-200 ml ( 172-230 g) 1 L (1,15 kg)
Meyve Ağaçları Budama sonrası, gözler uyanırken, çiçekten sonra veya ilk meyve oluşumunda, meyve olgunlaşma döneminde, meyve toplandıktan sonra 150-200 ml ( 172-230 g) 1 L (1,15 kg)
Narenciye İlkbahar ve sonbahar sürgünleri döneminde uygulayınız. Aşırı noksanlıklarda 15-20 aralıklarla tekrarlayınız 150-200 ml ( 172-230 g) 1 L (1,15 kg)
Bağ Budamadan hemen sonra, gözler uyanırken, çiçekten önce, koruk döneminde ve hasat sonrası 150-200 ml ( 172-230 g) 1 L (1,15 kg)
Çilek Kış dönemi sonunda, çiçeklenme öncesi ve sonrası, hasat süresince 15 gün ara ile 150-200 ml ( 172-230 g) 0,5-1 L (0,575-1,15 kg)
Zeytin Budama sonrası, çiçek öncesi ve yaz sürgünü dönemlerinde 150-200 ml ( 172-230 g) 1 L (1,15 kg)
Tahıllar (Buğday, Arpa, Kanola, Çeltik) Kardeşlenme döneminde uygulayınız. Noksanlık durumuna göre 15-20 gün arayla 2 uygulama yapınız 150-200 ml ( 172-230 g)
Yeşil Alan ve Kesme Çiçekler Bitkiler 4-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren, 15-20 gün aralıklar ile 2-3 uygulama 150-200 ml ( 172-230 g) 0,5 L (0,575 kg)