Garanti Edilen İçerik (%w/w)
Toplam Azot (N) 20%
Nitrat Azotu (N) 1%
Üre Azotu (N) 19%
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) 20%
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) 20%
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 20%
Suda Çözünür Bor (B) 0.02%
Suda Çözünür Bakır (Cu) 0.02%
Suda Çözünür Demir (Fe) 0.06%
Suda Çözünür Mangan (Mn) 0.03%
Suda Çözünür Molibden (Mo) 0.002%
Suda Çözünür Çinko (Zn) 0.03%

Açıklama

Kullanım Şekli ve Dozları
Bitkilerin yetiştirme dönemine göre suda eritilerek kullanılır. Bahçe bitkileri ve seralarda topraktan uygulanan katı formda bir gübredir. Kullanım dozu; damlama sulama ile 500-1.500 g/da/gün hesabına göre uygulama yapılır (Tahıllar ve yeşil alanlar hariç). Bitki gelişimine göre bu dozlar, damlama sulama sisteminden haftalık uygulanır.