Garanti Edilen İçerik (%w/w)
Toplam Azot (N) 18%
Amonyum Azotu (N) 4%
Üre Azotu (N) 14%
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) 18%
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) 18%
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 18%
Suda Çözünür Magnezyum (MgO) 2%
Suda Çözünür Bor (B) 0.03%
Suda Çözünür Bakır (Cu) 0.04%
Suda Çözünür Demir (Fe) 0.02%
Suda Çözünür Mangan (Mn) 0.001%
Suda Çözünür Molibden (Mo) 0.02%
Suda Çözünür Çinko (Zn) 0.02%

Açıklama

Kullanım Şekli ve Dozları
Bitkilerin yetiştirme dönemine göre suda eritilerek kullanılır. Bahçe bitkileri ve seralarda topraktan uygulanan katı formda bir gübredir. Kullanım dozu; damlama sulama ile 500-1.500 g/da/gün hesabına göre
uygulama yapılır (Tahıllar ve yeşil alanlar hariç). Bitki gelişimine göre bu dozlar, damlama sulama sisteminden haftalık uygulanır.
*Bu değerler tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre bu konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız.