Garanti Edilen İçerik (%w/w)
Toplam Azot (N) 16%
Amonyum Azotu (N) 5%
Üre Azotu (N) 11%
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) 8%
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) 8%
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 24%
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) 2%
Suda Çözünür Bor (B) 0.03%
Suda Çözünür Bakır (Cu) 0.03%
Suda Çözünür Demir (Fe) 0.07%
Suda Çözünür Mangan (Mn) 0.04%
Suda Çözünür Molibden (Mo) 0.003%
Suda Çözünür Çinko (Zn) 0.04%

Açıklama

Kullanım Şekli ve Dozları
Bitkilerin genç ve ileri dönemlerinde suda eritilerek kullanılır. Bahçe bitkileri ve seralarda topraktan uygulanan katı formda bir gübredir. Kullanım dozu; topraktan uygulama ile 0,5-1,5
kg/da/gün hesabına göre haftalık uygulama yapılır. Bu değerler tavsiye niteliğindedir. Bu miktarlar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, bitkinin cinsi, verim durumu, sulama sisteminin farklılığı
gibi nedenler ile değişiklik gösterebilir. Uygun dozlar, tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre, bu konuda teknik bilgisi olan uzman danışmanlar tarafından belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız. Daha fazla bilgi için Pazarlama Departmanımızı arayınız.