Garanti Edilen İçerik (%w/w)
Organik Madde 20%
Suda Çözünür Çinko (Zn) 3%
Alginik Asit 0.6%
EC 7.40 (dS/m)
pH 7-9
Kategoriler:

Açıklama

Bitki Uygulama Dönemi Topraktan
Uygulama
(Damlama Sulama)
Yapraktan
Uygulama
(100LT suya)
Sebzeler Sera-Açık Alan Dikimden itibaren 15 gün ara ile 0.5 – 1 100-200
Meyve Ağaçları Çiçeklenme başlangıcından itibaren 3-4 uygulama 1 – 2 100-200
Mısır Dikim öncesinde ve 3-5 yapraktan sonra 15 gün ara ile 0.5 – 1 100-200
Endüstri bitkileri ve hububat Başak bağlama döneminden önce 1-2 uygulama 0.5 – 1 100-200
Patates-Soğan, şeker pancarı, havuç Bitkiler 3-5 yaprak olduktan sonra 20 gün ara ile 0.5 – 1 100-200
Yeşil Alan ve kesme çiçekler Yeşil alan;Yağmurlama ile yetiştirme dönemi boyunca 15 günde bir uygulanır.
Son 10 dk kala temiz su verilir.Kesme çiçek damlama sulama ile uygulanır.
0.5 – 1 100-200
Bağ Filizlenme başlangıcında, çiçek demetleri belirdiğinde ve dane tutumunda 1-2 100-200
Muz, narenciye, zeytin Çiçeklenme başlangıcından itibaren 3-4 uygulama 1-2 100-200
Kavun, karpuz, çilek Çiçek tutumundan önce 1-2 uygulama 0.5 – 1 100-200