Garanti Edilen İçerik (%w/w)
Toplam Azot (N) 10%
Amonyum Azotu (N) 10%
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) 52%
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) 10%
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 10%
Suda Çözünür Bor (B) 0.02%
Suda Çözünür Bakır (Cu) 0.02%
Suda Çözünür Demir (Fe) 0.06%
Suda Çözünür Mangan (Mn) 0.03%
Suda Çözünür Molibden (Mo) 0.002%
Suda Çözünür Çinko (Zn) 0.03%

Açıklama

Kullanım Şekli ve Dozları:
Topraktan sulama suyu ile 500-1.500 g/da/gün hesabına göre uygulama yapılır (Tahıllar ve yeşil alanlar hariç). Yapraktan uygulamada 100 litre suya 150-350 g uygulama yapılır. . Bitki gelişimine göre; bu dozlar, damlama sulama
sisteminden haftalık, yapraktan 10-15 gün ara ile uygulanır.
*Bu değerler tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre bu konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız.